Ugrás a fő tartalomra

3600 Ózd, Kiserdőalja 1.


+36 (48) 310-158

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

2024.05.23.
 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

 Ózdi Szakképzési Centrum

 2. Székhely

 3600 Ózd, Kiserdőalja 1.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 3600 Ózd, Pf. 187.

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +3648/310-158

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 nem releváns

 6. Központi elektronikus levélcím

ozdiszc@ozdiszc.hu

 7. A honlap URL-je

https://www.ozdiszc.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefonszám: +3648/310-158
ozdiszc@ozdiszc.hu
Ügyfélfogadás helye: 3600 Ózd, Kiserdőalja 1.
Postacím: 3600 Ózd, Pf. 187.

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Kovács Alexa titkárságvezető

 10. Az ügyfélfogadás rendje

Munkanapokon 09:00-11:00

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

alábbiak szerint

Ózdi Szakképzési Centrum

Kancellár, Főigazgató, Főigazgató-helyettes, Gazdasági vezető

Ózdi Szakképzési Centrum iskolái

Igazgatók

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Vizsgaközpont vezető

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Tuza Ottó főigazgató
+3648/310-158,
3600 Ózd, Pf. 187.
ozdiszc@ozdiszc.hu

Nagy Zsuzsanna kancellár
+3648/310-158,
3600 Ózd, Pf. 187.
ozdiszc@ozdiszc.hu

Ujlaki Istvánné gazdasági vezető
+3648/310-158,
3600 Ózd, Pf. 187.
ozdiszc@ozdiszc.hu

Vámos Tamás főigazgató-helyettes
+3648/310-158,
3600 Ózd, Pf. 187.
ozdiszc@ozdiszc.hu

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
Deklava Marianna igazgató
+3648/572-067,

titkarsag@brody-ozd.edu.hu
3600 Ózd, Petőfi út 20.

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola
Dr. Alabán Péter igazgató
+3648/473-211,

titkarsag@gaboraron-ozd.edu.hu
3600 Ózd, Bolyki főút 2.

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Sándorné Nagy Zsuzsanna igazgató
+3648/310-822, suranyi.szki.kazincbarcika@gmail.com
3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum, Szakképző Iskola
Mészáros Gáborné igazgató
+3648/310-034,

deaksuli@deakf-kbarcika.edu.hu
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
Szántai Ibolya igazgató
+3648/521-116,

pagszi@parisat.hu
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Kellerné Göcző Marianna vezető

+3648/310-006,

 titkarsag@ozdirfv.hu

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 nem releváns

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 nem releváns

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 nem releváns

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 nem releváns

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 nem releváns

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 nem releváns

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 nem releváns

 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó, irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Postacím: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: (06-1)896-2203
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: https://www.nive.hu/

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult:
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

 
 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat (hatályos)

Alapító Okirat (hatályos)

Törzskönyvi kivonat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Akadálymentességi nyilatkozat

 2.[4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

 3.[5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

 II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 853200 Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv közfeladata: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése: Szakmai középfokú oktatás

 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programmal kapcsolatos feladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 
Sorszám Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megneveztése
1 081043 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatása
2 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
3 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4 082044 Könyvtári szolgáltatások
5 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
6 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
7 092221 Közismereti és szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában
8 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában
9 092231 Szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolában
10 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzése felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolában
11 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési adatok
12 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
13 092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
14 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
15 095020 Iskolarenszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16 095040 Munkaerő- piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
17 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmányben
18 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
19 096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
20 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
21 098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
22 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetésének feladatai
23 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
 
 IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 Az Ózdi Szakképzési Centrumnak saját adatbázisa nincs

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 -

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 A Centrum által kezelt adatok megismerésének igényét írásban, szóban vagy elektronikus úton is benyújthatja az igénylő

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 nem releváns

 V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 Az Ózdi Szakképzési Centrum képzési kínálata

 Válaszd a szakképzést, válaszd az Ózdi Szakképzési Centrumot!

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A nyomtatott kiadvány az Ózdi Szakképzési Centrum szervezetét, a technikumok és szakképző iskolák képzéseit mutatja be

 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A nyomtatott kiadvány, ill. az online ismertető anyagunk is megtekinthető az ÓSZC honlapján

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Ingyenesek, hozzáférhetőek az érdeklődők számára

 VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

nem releváns

 IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Karrier | Ózdi Szakképzési Centrum (ozdiszc.hu)

 X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjéről szóló szabályzat

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

 Ózdi Szakképzési Centrum

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3600 Ózd, Pf. 187.
3600 Ózd, Kiserdőalja 1.
+3648/310-158
ozdiszc@ozdiszc.hu

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Vámos Tamás adatvédelmi felelős

Szaniszló Károly integritás tanácsadó

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 -

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 nem releváns

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

 XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

 Szkr. 343. § (1) bekezdés szerinti szakképzési intézménytörzs
A szakképző intézmény
Hivatalos neve: Ózdi Szakképzési Centrum
Székhelye: 3600 Ózd, Kiserdőalja 1.
Szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
3600 Ózd, Petőfi út 20.

Ózdi SZC Gábor Áron Technikum és Szakképző Iskola
3600 Ózd, Bolyki főút 2.

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum, Szakképző Iskola
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.

3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7.

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

3770 Sajószentpéter, Gagarin út 3.

3770 Sajószentpéter, Kandó Kálmán utca 4.

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Kellerné Göcző Marianna vezető

+3648/310-006, titkarsag@ozdirfv.hu

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

 

Adószáma: 15832087-2-05
Törzskönyvi azonosító száma: 832089
KSH statisztikai számjele: 15832087-8532-312-05
Telefonszáma: +3648/310-158
E-mail címe: ozdiszc@ozdiszc.hu
Honlapjának címe: https://ozdiszc.hu
Alapító okiratának kelte: 2022.08.31.


Alapító és fenntartó
Típusa: Kulturális és Innovációs Minisztérium
Alapító képviselőjének családi és utóneve, beosztása, elérhetősége: Csák János miniszter
Postacím: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: (06-1)896-2203
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium/miniszter
Fenntartó képviselőjének családi és utóneve, beosztása, elérhetősége: Csák János miniszter
Postacím: 1054 Budapest, Szemere utca 6..
Központi postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
Telefonszám: (06-1)896-2203
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium/miniszter


A feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője 

Hivatalos neve: Ózdi Szakképzési Centrum
Székhelye: 3600 Ózd, Kiserdőalja 1.
Szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
3600 Ózd, Petőfi út 20.

Ózdi SZC Gábor áron Technikum és Szakképző Iskola
3600 Ózd, Bolyki főút 2.

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum, Szakképző Iskola
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

3770 Sajószentpéter, Gagarin út 3.

3770 Sajószentpéter, Kandó Kálmán utca 4.

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Kellerné Göcző Marianna vezető

+3648/310-006

titkarsag@ozdirfv.hu

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

 

Adószáma: 15832173-2-05
Adószáma: 15832087-2-05
Törzskönyvi azonosító száma: 832089
KSH statisztikai számjele: 15832087-8532-312-05
Telefonszáma: +3648/310-158
E-mail címe: ozdiszc@ozdiszc.hu
Honlapjának címe: https://ozdiszc.hu
Alapító okiratának kelte: 2022.08.31.

 

Képviseletre jogosult személyek
Főigazgató családi és utóneve, elérhetősége
Tuza Ottó főigazgató
Telefonszáma: +3648/310-158
E-mail címe: ozdiszc@ozdiszc.hu
Postacíme: 3600 Ózd, Pf. 187.


Kancellár családi és utóneve, elérhetősége
Nagy Zsuzsanna kancellár
Telefonszáma: +3648/310-158
E-mail címe: ozdiszc@ozdiszc.hu
Postacíme: 3600 Ózd, Pf. 187.


Igazgatók családi és utónevei, elérhetőségei

Ózdi SZC Bródy Imre Technikum
Deklava Marianna igazgató
+3648/572-067,

titkarsag@brody-ozd.edu.hu
3600 Ózd, Petőfi út 20.

 

Ózdi SZC Gábor áron Technikum és Szakképző Iskola
Dr. Alabán Péter igazgató
+3648/473-211,

titkarsag@gaboraron-ozd.edu.hu
3600 Ózd, Bolyki főút 2.

Ózdi SZC Surányi Endre Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Sándorné Nagy Zsuzsanna igazgató
+3648/310-822, suranyi.szki.kazincbarcika@gmail.com
3700 Kazincbarcika, Irinyi János út 1.

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum, Szakképző Iskola
Mészáros Gáborné igazgató
+3648/310-034,

deaksuli@deakf-kbarcika.edu.hu
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 9.

Ózdi SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Szakképző Iskola
Szántai Ibolya igazgató
+3648/521-116,

pagszi@parisat.hu
3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 2.

Ózdi Regionális Független Vizsgaközpont

Kellerné Göcző Marianna vezető

+3648/310-006,

titkarsag@ozdirfv.hu

3600 Ózd, Zrínyi Miklós út 1.

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 -

 
 1. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 nem releváns

 II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

2020.  Szakképzési Centrumok ellenőrzése - JELENTÉS

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 nem releváns

 IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

-          beruházásstatisztikai jelentések

-          munkaügyi jelentések

-          OAP-os adatszolgáltatások

 V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

-           beruházásstatisztikai jelentések

-          munkaügyi jelentések

-          OAP-os adatszolgáltatások

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés I.

2020. évi költségvetés II.

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

 II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi költségvetési beszámoló

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2020. I. negyedév személyi juttatásai

2020. II. negyedév személyi juttatásai

2020. III. negyedév személyi juttatásai

2020. IV. negyedév személyi juttatásai

2021. I. negyedév személyi juttatásai

2021. II. negyedév személyi juttatásai

2021. III. negyedév személyi juttatásai

2021. IV. negyedév személyi juttatásai

2022. I. negyedév személyi juttatásai

2022. II. negyedév személyi juttatásai

2022. III. negyedév személyi juttatásai

2022. IV. negyedév személyi juttatásai

2023. I. negyedév személyi juttatásai

2023. II. negyedév személyi juttatásai

2023. III. negyedév személyi juttatásai

2023. IV. negyedév személyi juttatásai

2024. I. negyedév személyi juttatásai

 II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Nettó 5MFt feletti szerződések kimutatása


2020

2021

2022

2023

 IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 nem releváns

 V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

 VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

EKR eljárások

EKR indított beszerzések

EKR szerződések

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben elérhetőek:

EKR közbeszerzési tervek

 

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Alapító okirat 2022

Letöltés

  SZMSZ 2022

Letöltés

  A felnőttképzési tevékenység minőségbiztosítási kézikönyve

Letöltés

  Akadálymentesítési nyilatkozat

Letöltés

Gazdálkodási adatok

  2021. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2021. I. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. II. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. III. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2021. IV. negyedévi személyi juttatásai

Letöltés

  2020. évi beszámoló

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés 1.

Letöltés

  2020. évi elemi költségvetés 2.

Letöltés

  2020. I. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2020. II. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2020. III. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2020. IV. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2021. I. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2021. II. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2021. III. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2021. IV. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2022. I. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2022. II. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2022. III. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2022. IV. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2023. I. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2019. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2022. évi elemi költségvetés

Letöltés

  2019. évi beszámoló

Letöltés

  2021. évi beszámoló

Letöltés

  2023. II. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2022. évi beszámoló

Letöltés

  2023. III. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2023. IV. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

  2024. I. negyedév személyi juttatásai

Letöltés

ArchívumKIMIKK
Panett cukrászüzemTovább a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ weblapjáraTovább a Barcika Príma weboldaláraTovább a barcikai kórház weboldaláraTovább a BOKIK oldaláraTovább a frank Hungária weboldaláraTovább a Fűtés kft. weboldaláraTovább a Hangonyi Pizzéria weboldaláraTovább a Heinzler weblapjáraTovább a Hilti weboldaláraTovább a Hotel Ózd honlapjáraTovább a Jégvirág Kft. weboldaláraTovább a Kis Kft. weblapjáraTovább a Lakászövetkezet weblapjáraTovább a megyei kórház weboldaláraTovább a Spaal Kft. oldaláraTovább a Spaar weblapjáraTovább a strand Étterem weboldaláraTovább a Strand étterem weboldaláraTovább a Tesco Akadémia weblapjáraTovább a Volánbusz weboldaláraTovább az aCapella étterem weboldaláraTovább az Almási Balogh Pál Kórház weblapjáraTovább az Altavill Kft. weboldaláraTovább az ÉRV Zrt. weboldaláraTovább az Intern Kft. weboldaláraTovább az MVK Zrt. weboldaláraTovább az ÓAM oldaláraTovább az Unio Coop weblapjára
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Ózdi Szakképzési Centrum

   3600 Ózd, Kiserdőalja 1.

  • Telefon: +36 (48) 310-158

   E-mail: ozdiszc@ozdiszc.hu

   OM azonosító: 203046

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E/2020/000064


  2024Ózdi Szakképzési Centrum